Joachim Caffonnette Trio
The Jazz Bar
Joachim Caffonnette Trio
Matt & Phreds Jazz Club
Joachim Caffonnette Trio
Peggy's Skylight
Joachim Caffonnette Trio
Les Caves de l'Abbaye
Joachim Caffonnette Trio
Jazz 9
Joachim Caffonnette Trio
Le CLUB (de Jazz) - OPEN-MUSIC
Joachim Caffonnette Trio
Kulturelles Komitee der Stadt Eupen
Joachim Caffonnette Trio
Relais-St-Martin

past shows

upcoming shows

  • Blanc Spotify Icône
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon